top of page

Tills vidare har jag mottagning i min egen enkla boning. Jag gör även hembesök utan extra kostnad. Min adress är: Rådhusgatan 47 C10, 65100 VASA Välkommen! 

Klart! Meddelandet mottaget.

bottom of page