Tills vidare har jag mottagning i min egen enkla boning. Jag gör även hembesök utan extra kostnad. Min adress är: Rådhusgatan 47 C10, 65100 VASA Välkommen! 

  • Facebook Social Icon

Camilla Snickars 2020. Mail: jordmorfinland@gmail.com Mobil: 050-3580901