top of page

Mitt jordmorliv

 

Människan bakom Jordmor är jag, Camilla, finlandsvensk, 43 år, född i Vasa, uppväxt i Sverige, bott i Danmark många år, mamma till Selma 18 år. Utbildad barnmorska och magister i utvecklingspsykologi. Idag mera jordmor än barnmorska...

 

Tills dags dato har jag jobbat som barnmorska i fyra länder, Danmark, Finland, Sverige och Norge. Jag har jobbat på Nordens den gång största förlossningsavdelning, Hvidovre Hospital i Danmark och på finska fastlandets minsta, numera stängda Jakobstads BB. Jag har kastats runt mellan upplevelser och erfarenheter, iakttagit, fått  kunskap, fått perspektiv och blivit en smula klokare och hel del starkare...

 

Den person jag är idag trivs inte längre på de traditionella förlossningsavdelningarna. Jag passar inte längre in bland maskiner, mediciner och slangar och jag har inte längre lust att vara den slags barnmorska man tvingas att vara på sjukhusen idag. Jag vill känna trygghet, jag vill kunna förmedla trygghet och jag vill jobba i  lugn och ro med glädje och kärlek utan stress i hemmets lugna vrå. Därför har jag blivit jordmor och slutat vara barnmorska...

bottom of page