top of page

Utbildning, erfarenhet och föreläsningar

 

Utbildning

 

 • Barnmorska Novia, Vasa, Finland 2008

 • Magister i utvecklingspsykologi, Åbo Akademi, Vasa, Finland 2004

 • Hypnobirthinstruktör 2015

 • Barnmorskeakupunktör Köpenhamn, Danmark 2012, 2013

 • Rebozo-massör, Köpenhamn, Danmark 2011

 • Amningshandledare Novia, Vasa, Finland 2008

 • Studerandehandledare Metropol, Hvidovre, Danmark 2012

 • Internationell barnmorskekonferens Skottland, 2016

 • Workshop Spinning babies och rebozo, Helsingfors 2017

 • Midwifery Today conference Helsingfors 2017

 • Midwifery Today conference Bad Wildbad, Tyskland 2018

 • Akupunktörutbildning, Kina-Terapiskolan Stockholm 2019-

Mitt barnmorskeliv

 • Privat barnmorska Jordmor 2016-

 • Freelancer, Ystad BB, Ystad, Sverige. 2015

 • Freelancer, förlossningen NUS, Umeå, Sverige 2015

 • Privat jordmor hemförlossning, Köpenhamn Danmark 2014

 • Freelancer, Kvinnoklinikken, Bergen, Norge. 2014

 • Barnmorska Smedsby mödrarådgivning, Korsholm,  2014-15

 • Barnmorska Jakobstads BB, Jakobstad, Finland 2013-2014

 • Barnmorska, förlossningen, Hvidovre hospital samt specialbarnmorska vid mödrarådgivningen för psykiskt sårbara gravida, Hvidovre, Danmark 2009-12

 

Föreläsare

 

 • Utbildare, doulautbildningen, Folkhälsan Vasa 2019

 • Vattenförlossning, Folkhälsans doulor, Vasa 2019

 • Föreläsare Sansefödsel, Folkhälsans doulaverksamhet 20 års jubileum, Helsingfors 2019

 • Föreläsare igångsättning, Folkhälsan Vasa 2018

 • Utbildare, doulautbildningen, Folkhälsan Vasa 2018

 • Utbildare, doulautbildningen, Folkhälsan Vasa 2017

 • Utbildare, doulautbildningen, Folkhälsan Vasa 2016

 • Utbildare, doulautbildning, Folkhälsan Vasa 2015

 • Förlossningsrädsla, Hypnobirth och Hemförlossning Folkhälsans doulor Österbotten 2015

 • Sansefödsel, Rebozo och optimal fetus positioning, Folkhälsans doulor, Nyland, Helsingfors 2014

 • Rebozo och optimal fetus positioning, Folkhälsans doulor Österbotten 2013

 • Sansefödsel för Roskilde barnmorskegrupp, Roskilde, Danmark.

 • Sansefödsel och akupunktur, Folkhälsans doulor, Vasa Österbotten 2013

 • Föreläsare och workshophållare i Sansefödsel temadag, Metropolhögskolan, Köpenhamn, Danmark 2013

 • Spädbarns- och utvecklingspsykologi, Arbis, Vasa 2008

 • Spädbarnspsykologi, Åbo Akademi, Vasa 2005

 

Intresserad av mig som föreläsare? Jag håller allt från mindre upplägg till större föreläsningar för intresserade. Ta kontakt så berättar jag mera! 

bottom of page